Hakkımızda

 

MİSYON
Üniversitemizin gelişim planı doğrultusunda fiziki mekanların oluşturulması için projeler hazırlamak ve ihale etmek suretiye yaptırmak; ayrıca mevcut tesisleri teknik açıdan işletmek ve gerekli tadilatları yapmaktır.
 
VİZYON 
Üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının modern bir ortamda eğitim-öğretim ve çalışma yapmalarını sağlamak için fiziki mekanların en iyi hizmet verebilecek şekilde oluşturulmasıdır
 
 
 
İŞ TANIMLARI ve FAALİYET ALANLARI 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri K.H.K. ile belirlenmiştir. Bu görevlerini yürütmek için 3 aşamalı çalışma planlanmıştır. Bunlar;
 
a) Üniversitenin belirlenen fiziki mekan ihtiyacı için arazi sağlar, arazi üzerine projeler hazırlar, ihale dosyası oluşturur vemevzuata göre ihalesini yapar
              
b) İhalesi yapılan işlerin mevcut projeye ve kullanımlarda aksaklıklara mahal göstermeyecek yeni teknik uygulamalara göremüteahhitler vasıtasıyla yapılmasını sağlar ve kontrollük işlerini yürütür
 
c) Hizmet vermeye başlayan binaların teknik işletmesini yapar. Meydana gelen arızaları giderir. Gerekli onarımları yapar. Çevre düzenleme işlerini yürütür 
 
İdari Personel
Yukarı Çık